MICHAEL WIKINGER AB

 • Referens Prislistan.
 • Jämför Tandvårdspriser.
 • Nationella riktlinjer,Tandvård Socialstyrelsen.
 • Förordning om statligt Tandvårdsstöd

 • Här kan du göra sökningar på medicinska ämnen
 • Tandvårdsbidraget


  Tandvårdsbidraget är i första hand tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande vård. Det registreras på dig den 1 juli varje år.

  • Till och med det år som du fyller 29, är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74, är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75, är bidraget 300 kronor per år.

  Högkostnadsskyddet

  I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan kommer automatiskt, att betala resten av din kostnad. Allting står på ditt kvitto.
  Du betalar själv för den tandvårdskostnad som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan träder ersättningen in:

  • Du får hjälp med 50 procent av kostnaderna av ett referenspris, mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • Du får hjälp med 85 procent av kostnaderna av ett referenspris, som överstiger 15 000 kronor.
   Högkostnadsskyddet beräknas per påbörjat behandlingsår. Det gäller därefter under ett år.

  Alla behandlingar ersätts inte av försäkringskassan.
  Läs mer om Tandvårdsstödet på  www.forsakringskassan.se/  eller prata med mig, så förklarar jag.

m.wikinger.ab@gmail.com

Copyright © MICHAEL WIKINGER 2009

TANDLÄKARE MICHAEL WIKINGER AB ORGNR: 556589-4101 SÄTE: ÄLTA